VISSZA A KEZDŐLAPRA

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
2017
5. osztály

1. feladat Peti gondolt egy számra, aminek a 100-szorosához 17-et adva 2017-et kapott. Melyik számra gondolt Peti? 

(A) 2

(B) 20

(C) 100

(D) 200

(E) 2017

2. feladat

Az ábrán Csuszi Csiga látható. Mennyi Csuszi Csiga csigaházán a négyzetekbe írt 16 egyjegyű szám összege?

(A) 671

(B) 672

(C) 673

(D) 674

(E) 675

3. feladat Jutka néni az osztályban lévő 27 tanuló mindegyikének adott két matricát. Hány matricája maradt Jutka néninek, ha 110 matricája volt? 

(A) 46

(B) 56

(C) 66

(D) 76

(E) 83

4. feladat Melyik egyenlőség nem teljesül? 

(A) ( 5 - 5 ) * 5 = 0

(B) ( 5 + 5 ) : 5 = 2

(C) 5 * 5 : 5 = 5

(D) ( 5 : 5 ) + 5 = 6

(E) 5 - 5 : 5 = 0

5. feladat

Kati az ábrán látható számkártyák közül kiválasztott néhányat, és a kiválaszott kártyákon látható számokat összeadta. Mennyi nem lehetett ez az összeg?

 

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

(E) 10

6. feladat

Hány olyan páros szám van az ábrán, ami benne van a körben és a négyzetben?

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 5

(E) 6

7. feladatKerekerdő közepén lakik Kereki, aki az erdőt kerüli. Hétfőn egyszer, kedden kétszer, szerdán háromszor, csütörtökön négyszer, pénteken ötször járja körül az erdőt, szombaton és vasárnap viszont egyszer sem. Milyen nap van ma, ha a mai napon kívül az utóbbi három napon 6-szor kerülte meg az erdőt?

(A) hétfő

(B) kedd

(C) szerda

(D) csütrötök

(E) péntek

8. feladat Panna 3 liter ásványvíz, 3 deciliter szörp és 10 milliliter szirup összeöntésével üdítőt készített. Hány milliliter üdítője lett?<

(A) 340

(B) 3040

(C) 3310

(D) 30310

(E) 33010

9. feladat

Az ábrán látható F betű 8 négyzetből áll. Mindegyik négyzetbe beírjuk azt a számot, amely megmutatja, hogy a négyzet hány másik négyzettel szomszédos. (Két négyzet szomszédos, ha van közös oldalul.) Mennyi a 8 szám összege?

(A) 11

(B) 12

(C) 14

(D) 16

(E) 18

10. feladat Zsuszinak egy fehér és egy piros sapkája, egy zöld és egy kék kabátja, valamint egy sárga és egy piros sálja van. Hányféleképpen választhat ki Zsuzsi egy sálat, egy kabátot és egy sapkát, ha két egyforma színű ruhadarabot nem választ? 

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 8

11. feladat

Gergő megkereste azt a legkisebb egész számot, amelyik nagyobb, mint 7555, és amelyiknek szintén van 3 egyforma számjegye. Mennyi ebben a számban a számjegyek összege?

(A) 24

(B) 25

(C) 26

(D) 27

(E) 28

12. feladat Zsófi arra a legnagyobb háromjegyű páros számra gondolt, amelynek minden számjegye különböző. Mennyi a 2017 és a Zsófi által gondolt szám különbsége? 

(A) 1219

(B) 1228

(C) 1031

(D) 1039

(E) 1049

13. feladat

Az ábrán látható öt kör mindegyikébe a 0; 1 és 2 számok valamelyikét írjuk. Ezután azokat a köröket kötjük össze egy vonallal, amelyekbe beírt két szám összege 3. Melyik ábra jöhet így létre? (A válaszokban a számokat nem tüntettük fel.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

14. feladat A 2017 olyan szám, amelyben az első két számjegyből alló szám 3-mal nagyobb az utolsó két számjegyből alló számnál, és a szám ezresekre kerekített értéke 2000. Hány ilyen négyjegyű pozitív egész szám van? 

(A) 5

(B) 6

(C) 9

(D) 10

(E) 1513

15. feladat Villő nagymamája észrevette, hogy a mai dátum, a 2017.02.17. érdekes tulajdonságú. A dátum hónapjának és napjának leírásában ugyanaz a négy számjegy szerepel, mint az év leírásában. Hány ilyan dátuma van 2017-ben?

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

16. feladat

Hányféleképpen olvasható ki az ábrából az ABAKUSZ szó, ha a kiolvasás során valamelyik A betűtől indulva csak jobbra vagy lefelé léphetünk?

 

(A) 10

(B) 14

(C) 20

(D) 26

(E) 28

17. feladat

Egy zsákba zöld, fehér, piros és kék golyókat helyeztünk, összesen 50 darabot. A zsákban lévő golyókról a következőket tudjuk:

  • 28 golyó nem zöld és nem fehér;
  • 27 golyó nem zöld és nem piros;
  • 25 golyó nem zöld és nem kék. 

Hány golyót kell becsukott szemmel (véletlenszerűen) kihúznunk a zsákból ahhoz, hogy a kihúzott golyók között biztosan legyen valamelyik színű golyóból legalább 6 darab, ha a kihúzott golyók száma a lehető legkevesebb?

(A) 14

(B) 17

(C) 21

(D) 47

(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

18. feladat

Peti egy 5x5-ös négyzetrács két vonalát kiradírozta (lásd ábra). Hány négyzet látható az ábrán?

(A) 12

(B) 16

(C) 18

(D) 20

(E) 22

19. feladat Egy téglalap alakú kert mindegyik oldalát egy méterrel megnöveltük. Így a kert területe 10m2-rel  nagyobb lett. Hány méter az új kert kerülete?

(A) 16

(B) 18

(C) 20

(D) 22

(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

20. feladat Sándor, József és Benedek ugyanabban az évben születtek, mindhárman a hónap 17. napján, csak más-más hónapban. Sándor 6 hónappal idősebb Józsefnél és 5 hónappal fiatalabb Benedeknél. Melyik hónapban született Sándor?

(A) április

(B) május

(C) június

(D) július

(E) augusztus

21. feladat

Paca öt különböző figura felhasználásával díszítősort készített a füzetébe úgy, hogy a lap bal szélétől kezdve egy sorba, egymás mellé lerajzolt 12 figurát. Az ábrán a lerajzolt díszítősor eleje, az első öt figura látható. A sorban a nyolcadik figura olyan, mint az első, az utolsó pedig olyan, mint a negyedik. Melyik figura került a kilencedik helyre, ha bármely négy egymást követő figura között nincs egyforma? 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

22. feladat Egy szigeten csak lovagok és lókötők élnek, a lovagok mindig igazat mondanak, a lókötők mindig hazudnak. Sorban egymás mellett kilenc szigetlakó áll. Mindegyikük ugyanazt a mondatot mondja: "Csak lókötő áll mellettem." Hány lókötő van közöttük, ha számuk a lehető legtöbb?

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

23. feladat Egy futóversenyen hárman indulnak: András, Béla és Csaba. A rajt után 10 másodperccel András vezetett, Béla volt a második, Csaba a harmadik. Ezután Csaba helyezése hatszor, András helyezése ötször változott, végül Béla előbb ért célba, mint András. Mi lett a verseny végeredménye?

(A) 1. András 2. Csaba 3. Béla

(B) 1 Béla 2. András 3. Csaba

(C) 1. Béla 2. Csaba 3. András

(D) 1. Csaba 2. András 3. Béla

(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

24. feladat Hófehérke és a nála idősebb hét törpe életkorának összege 185 év. Hány éves Hófehérke, ha 10 évesnél idősebb, és a törpék években mért életkorai egymást követő egész számok?

(A) 15

(B) 16

(C) 17

(D) 18

(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

25. feladat Nevezzünk kígyózónak egy pozitív egész számot, ha a szomszédos számjegyeinek különbsége 1! (Mindig a nagyobb számjegyből vonjuk ki a kisebb számjegyet.) Hány olyan ötjegyű kígyózó szám van, melynek minden számjegye 1; 2 vagy 3?

(A) 4

(B) 8

(C) 10

(D) 12

(E) 16