VISSZA A KEZDŐLAPRA

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
2019
5. osztály

1. feladat Az alföldi pásztorok a gémeskút állásával üzennek egymásnak. A gémeskút néhány részének a neve az ábrán látható. Ha a dézsát az állóra teszik, akkor az azt jelenti, hogy hivatalos ember érkezett a tanyára. Melyik gémeskút rajza jelenti ezt?

(A)

(B)

(C)

(D)

(E) Az előzőek közül egyik sem.

2. feladat Három egymást követő egész szám összege 2019.
Melyik a három szám közül a legkisebb ?

(A) 671

(B) 672

(C) 673

(D) 674

(E) 675

3. feladat Az ábrán három szám olyan titkosírással leírt alakja látható, amelyben mindegyik számjegyet egy állat képe helyettesíti. Melyik válasz jelöli a 30-at?

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

4. feladat Magyarországon a leghosszabb nevű település Jászfelsőszentgyörgy, legrövidebb nevű településből négy van: Bő, Ág, Őr és Sé. Leírtuk egy lapra először Jászfelsőszentgyörgy, majd a négy legrövidebb település nevét. Hány betűt írtunk le a lapra?

(A) 21

(B) 22

(C) 23

(D) 24

(E) 25

5. feladat Sára kockacukorból kirakta a 2019-es évszámot. A kirakott évszám felülnézete az ábrán látható. Hány kockacukrot használt fel ehhez, ha a lehető legkevesebbet használta fel?

(A) 35

(B) 36

(C) 39

(D) 40

(E) 41

6. feladat Mennyivel egyenlő a KERET - KEREK különbség, ha KERT = 2019? (A KERET, KEREK és KERT szavakban az azonos betűk azonos, a különböző betűk különböző számjegyet jelölnek.)

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 7

(E) 9

7. feladat Ősi magyar rovásírással leírtuk a Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevét (lásd ábra). Hány háromszög látható a rovásírással leírt névben?

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

(E) 11

8. feladat A táblázat öt kutya tömegét mutatja. Melyik ezek közül az a kutya, amelynek tömegéhez a táblázatban szereplő legkisebb tömegű kutya tömegének a kétszeresét hozzáadva a kuvasz gazdájának 84 kg-os tömegét kapjuk?

(A) komondor

(B) kuvasz

(C) magyar vizsla

(D) magyar agár

(E) mudi

9. feladat Frédinek, Béninek és Vilmának dínótojásai vannak, Frédinek 8, Béninek 5. Ha Vilma a dínótojásai közül néhányat Béninek ajándékozna, akkor mindhármuknak ugyanannyi dínótojása lenne. Hány dínótojása van Vilmának?

(A) 3

(B) 6

(C) 8

(D) 11

(E) 13

10. feladat Egy iskola tanulói vonattal szeretnének utazni. A vonat 12 kocsiból áll. Az 5. osztályos tanulóknak előlről számolva az 5. kocsiba kell beszállni. Az állomáson a vonat végéhez érkeznek. Hátulról számolva hányadik kocsiba kell beszállniuk?

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

11. feladat Az ábra egy lakótelep 12 házát mutatja felülnézetből. A házak egy részét tavaly felújították, ezek az x-szel jelölt házak (lásd ábra). A még fel nem újított házak kétharmad részét még ebben az évben felújítják, az ezután kimaradó házakat csak jövőre. Hány ház felújítása lesz kész az idei év végére?

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 10

(E) 11

12. feladat Egy iskolai rendezvényre úgy rendezték be a dísztermet, hogy minden sorba ugyanannyi széket tettek. Edit a díszteremben az 5. sor 5. székén ül, ami éppen a középső sor középső széke. Hány szék van a díszteremben?

(A) 25

(B) 36

(C) 81

(D) 121

(E) 169

13. feladat A dél-kóreai Pjongcsangban 2018-ban megrendezett téli olimpiai játékokon a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és testvére, Liu Shaolin Sándor alkotta magyar csapat aranyérmet nyert gyorskorcsolyázásban. Hányféleképpen állhatnak sorba a róluk készülő fényképhez, ha a két testvér egymás mellett áll?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

(D) 12

(E) 24

14. feladat Egy négyszög négy oldalának hossza 5 cm, 9 cm, 10 cm és 12 cm. Egy négyzetnek és ennek a négyszögnek egyenlő a kerülete. Hány négyzetcentiméter a négyzet területe?

(A) 24

(B) 36

(C) 64

(D) 81

(E) 100

15. feladat Egy kártyaparti első játszmájakor Pali kiosztotta a kártyapakli 48 lapját, mindenkinek ugyanannyi lapot adott. A játék elkezdése előtt érkezett még két játékos. Hogy ők se maradjanak ki a játékból, ezért mindenki a két felső lapját visszaadta, amit Pali a későn érkezetteknek kiosztott. Így mindenkinek újra ugyanannyi lapja lett. Hány játékos kártyázott?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(E) 12

16. feladat A Belgium-Magyarország DAVIS kupa teniszmérkőzés páros találkozóján három nyert játszmáig játszottak az ellenfelek. A második játszmát az a csapat vezsítette el, amelyik az elsőt is. A harmadik játszmát nem az a csapat nyerte, amelyik az egész mérkőzést. A negyedik játszma megnyerésével kiegyenlített a későbbi vesztes csapat. A döntő játszmát ugyanaz a csapat nyerte, amelyik az első játszmát. Milyen sorrendben nyerték a párosok a játszmákat, ha a magyarok az utolsó három játszmából egyet nyertek meg? (A válaszokban a két ország nevét kezdőbetűikkel jelöltük.)

(A) BMMBB

(B) MMBBM

(C) MMBMB

(D) BBMMB

(E) MBBBM

17. feladat Az erdei büfében a róka, a farkas, a pocok, a sün és a nyúl állnak sorban egymás mögött málnaszörpért. A következőket állítják:

Sün: Kettőnél többen állnak előttem.

Róka: Előttem kevesebben állnak, mint mögöttem.

Farkas: Még jó, hogy a rókánál előrébb állok a sorban.

Pocok: Mögöttem már csak egy valaki áll.

Hányadik a sorban a nyúl, ha mindannyian igazat mondtak?

(A) első

(B) második

(C) harmadik

(D) negyedik

(E) ötödik

18. feladat Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amelyben az utolsó számjegy egyenlő az első három számjegy összegének háromszorosával?

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

(E) 11

19. feladat Egy 4x4-es négyzetrács 16 négyzete közül néhány négyzetet zöldre szeretnénk színezni. Az ábrán a számok azt jelölik, hogy a számot tartalmazó és az azzal szomszédos négyzetek közül mennyi lesz zöld színű. Hány négyzet lesz zöld színű a színezés végén a 16 négyzet közül? ( Két négyzet szomszédos, ha van közös pontjuk.)

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

(E) 11

20. feladat Egy négyzet alakú papírlapot kétszer egymás után félbehajtottunk úgy, hogy mindkét hajtás után háromszöget kaptunk. Ezután ollóval az ábrán látható módon a szaggatott vonal mentén elvágtuk. Milyen alakzatot kaptunk a darabok kihajtogatása után?

(A) kettő háromszöget

(B) kettő téglalapot

(C) négy háromszöget

(D) négy négyzetet

(E) nyolc háromszöget

21. feladat Beírtuk a 2; 0; 1 és 9 számokat egy 2x2-es négyzetrácsba (lásd ábra). Ezután úgy olvasunk ki négyjegyű számokat az ábrából, hogy valamelyik számtól indulva mindig egy olyan számmal folytatjuk a kiolvasást, amely az utoljára kiolvasott számot tartalmazó négyzettel szomszédos négyzetben van. Hány négyjegyű szám olvasható ki az aábrából? (Két négyzet szomszédos, ha van közös oldaluk.)

(A) 6

(B) 8

(C) 18

(D) 24

(E) 32

22. feladat Marci, Julcsi, Gabi, Áron és Csilla ugyanabban az évben született, Marci nyáron, Julcsi tavasszal, Gabi télen, Áron pedig ősszel. Csilla Marci előtt, ám Gabi után született. Ki közülük a legfiatalabb?

(A) Áron

(B) Csilla

(C) Gabi

(D) Julcsi

(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

23. feladat Kati a születésnapján öt nagy zacskó cukrot kapott, melyeket sorban egymás mellé helyezett a polcára. A következő naptól kezdve a mai napig minden nap három egymás melletti zacskóból kivett egy-egy szem cukrot. Ma, február 15-én a második zacskóból a 20., a negyedik zacskóból a 19., a középső zacskóból a 30. szem cukrot vette ki. Mikor volt Kati születésnapja?

(A) január 14.

(B) január 15.

(C) január 16.

(D) január 17.

(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni.

24. feladat Az alliteráció olyan költői eszköz, amelyben két vagy több egymást követő szó első vagy utolsó betűje azonos. Hány olyan sorrendje van a keretben lévő öt szónak, amely tartalmaz alliterációt?

(A) 64

(B) 96

(C) 108

(D) 116

(E) 120

25. feladat Az 1; 2; 3; 4; 5 számkártyák egy sorrendjét javíthatónak nevezzük, ha a sorban az egyik számkártyát másik helyre (sor elejére, sor végére vagy két számkártya közé) téve a számkártyákon lévő számok növekvő sorrendjét kapjuk. Hány javítható sorrendje van a számkártyáknak?

(A) 5

(B) 10

(C) 16

(D) 20

(E) 25


VISSZA A KEZDŐLAPRA